ἐκπορεύομαι (ekporeuomai)

da ἐκ e πορεύομαι
TDNT - 6: 578,915
Numero Strong: G1607
verbo

1) andare, uscire, partire
2) metaforicamente
   2a) venire avanti, pubblicare, procedere
      2a1) di sentimenti, affezioni, atti, detti
   2b) fluire
      2b1) di un fiume
   2c) proiettare, dalla bocca di qualcuno
   2d) diffondere all'estero, di una voce

ἐκπορεύεσθαι: med. pres. inf.
ἐκπορευέσθω: 3sing. med. pres. imptv.
ἐκπορεύεται: 3sing. med. pres. ind.
ἐκπορευόμενα, ἐκπορευόμενά: med. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἐκπορευομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
ἐκπορευόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐκπορευομένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἐκπορευόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
ἐκπορευόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐκπορευομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc., med. pres. ptc. gen. sing. neut.
ἐκπορευομένῳ: med. pres. ptc. dat. sing. neut.
ἐκπορευομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἐκπορεύονται: 3pl. med. pres. ind.
ἐκπορεύσονται: 3pl. med. fut. ind.
ἐξεπορεύετο: 3sing. med. impf. ind.
ἐξεπορεύοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+αὐτός) uscire: 1
accorrere: 2
andare: 2
che andare: 1
che provenire: 1
diffondere: 1
partire: 1
procedere: 1
scaturire: 1
se ne andare: 1
uscire: 19
venire: 1
venire fuori: 1
Totale: 33

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω