ἐκπορνεύω (ekporneuô)

da ἐκ e πορνεύω
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: G1608
verbo

1) fare come una prostituta, "dare sé stesso alla fornicazione"

ἐκπορνεύσασαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.

abbandonare a fornicare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω