ἐκθαμβέομαι (ekthambeomai)

da ἔκθαμβος
TDNT - 3: 4,*
Numero Strong: G1568
verbo

1) spaventare, meravigliare
   1a) allarmare completamente, terrorizzare
2) essere colpito con stupore
   2a) essere completamente stupito, essere sbalordito
   2b) essere colpito con terrore

ἐκθαμβεῖσθαι: pass. pres. inf.
ἐκθαμβεῖσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
ἐξεθαμβήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

sorprendere: 1
spaventare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω