ἐκθαυμάζω (ekthaumazô)

da ἐκ e θαῦμα
verbo

1) essere sbalordito

ἐξεθαύμαζον: 3pl. att. impf. ind.

esso meravigliare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω