ἐκτενέστερον (ektenesteron)

neutro del comparativo di ἐκτενής
TDNT - 2: 463,219
Numero Strong: G1617
aggettivo

1) più intentamente, più sinceramente

ἐκτενέστερον: acc. sing. neut. comp.

ancora più intensificare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω