ἐκτενῶς (ektenôs)

da ἐκτενής
Numero Strong: G1619
avverbio

1) sinceramente, ferventemente, intensamente
Da un verbo che significa a "tendere fuori la mano", così vuole dire essere teso fuori - serio, risoluto.

ἐκτενῶς: avv.

fervere: 1
intensificare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω