ἐκτινάσσω (ektinassô)

da ἐκ e tinasso (dondolare)
Numero Strong: G1621
verbo

1) scuotere via affinché qualcosa attaccata cada
   1a) con questo atto simbolico una persona esprime il suo completo disprezzo per un altro e rifiuta di avere a che fare con lui
   1b) scuotere via per (la purificazione di) sé stesso

ἐκτιναξάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐκτιναξάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐκτινάξατε: 2pl. att. aor. imptv.

scuotere: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω