ἐλέγχω (elegchô)

di affinità incerta
TDNT - 2: 473,221
Numero Strong: G1651
verbo

1) condannare, confutare
   1a) generalmente con un suggerimento di vergogna nella persona condannata
   1b) con convinzione portare alla luce, esporre
2) trovare difetto con, correggere
   2a) con una parola
      2a1) riprendere severamente, sgridare, ammonire, riprovare
      2a2) chiamare a rendere conto, mostrare a qualcuno il suo difetto, chiedere un chiarimento
   2b) con un atto
      2b1) castigare, punire

ἐλέγξαι: att. aor. inf.
ἐλέγξει: 3sing. att. fut. ind.
ἔλεγξον: 2sing. att. aor. imptv.
ἔλεγχε: 2sing. att. pres. imptv.
ἐλέγχει: 3sing. att. pres. ind.
ἐλέγχειν: att. pres. inf.
ἐλέγχεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἐλέγχετε: 2pl. att. pres. imptv.
ἐλεγχθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἐλεγχόμενα: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἐλεγχόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐλεγχόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐλέγχω: 1sing. att. pres. ind.

(+αὐτός) convincere: 1
(+αὐτός) riprendere: 1
condannare: 1
convincere: 5
denunciare: 2
per convincere: 1
rimproverare: 1
riprendere: 4
scoprire: 1
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω