ἐλαύνω (elaunô)

una forma prolungata di un verbo primario (obsoleto tranne in certi tempi come un'alternativa di questa parola) di affinità incerta
Numero Strong: G1643
verbo

1) guidare
   1a) del vento che spinge nave e nuvole
   1b) di marinai che muovono una nave con i remi, remare
   1c) essere portato in una nave, veleggiare
   1d) di demoni che conducono in qualche luogo gli uomini di cui si sono impossessati

ἐλαύνειν: att. pres. inf.
ἐλαυνόμενα: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἐλαυνόμεναι: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
ἐληλακότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἠλαύνετο: 3sing. pass. impf. ind.

(+) remare: 1
remare: 1
sospingere: 1
spingere: 1
venire trascinare via: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω