ἐλαττόω (elattoô)

da ἐλάσσων
Numero Strong: G1642
verbo

1) fare meno o inferiore: di dignità
2) essere fatto meno o inferiore: in dignità
3) decrescere in autorità o popolarità

ἐλαττοῦσθαι: med. pres. inf.
ἠλαττωμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἠλάττωσας: 2sing. att. aor. ind.

diminuire: 1
fare inferiorità: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω