ἐλευθερία (eleutheria)

da ἐλεύθερος
TDNT - 2: 487,224
Numero Strong: G1657
sostantivo femminile

1) libertà di fare o di lasciare le cose che non hanno niente a che fare con la salvezza
2) libertà immaginata
   2a) licenza, la libertà di fare come piace
3) la vera libertà, cioè vivere come dobbiamo e non come ci piace

ἐλευθερία: nom. sing.
ἐλευθερίᾳ: dat. sing.
ἐλευθερίαν: acc. sing.
ἐλευθερίας: gen. sing.

di liberare: 1
liberare: 10
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω