ἐλευθερόω (eleutheroô)

da ἐλεύθερος
TDNT - 2: 487,224
Numero Strong: G1659
verbo

1) rendere libero
2) liberare: dal dominio del peccato

ἐλευθερωθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐλευθερωθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἐλευθερώσει: 3sing. att. fut. ind.
ἐλευθερώσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἠλευθέρωσεν, ἠλευθέρωσέν: 3sing. att. aor. ind.

fare liberare: 2
liberare: 5
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω