ἐλπίζω (elpizô)

da ἐλπίς
TDNT - 2: 517,229
Numero Strong: G1679
verbo

1) sperare
   1a) in senso religioso, aspettare la salvezza con gioia e piena fiducia
2) con buona speranza mettere fiducia in

ἐλπίζει: 3sing. att. pres. ind.
ἐλπίζετε: 2pl. att. pres. ind.
ἐλπίζομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἐλπιζομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
ἐλπίζουσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
ἐλπίζω: 1sing. att. pres. ind.
ἐλπίζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐλπιοῦσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐλπίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἤλπιζέν: 3sing. att. impf. ind.
ἠλπίζομεν: 1pl. att. impf. ind.
ἠλπίκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἠλπίκατε: 2pl. att. pf. ind.
ἤλπικεν: 3sing. att. pf. ind.
ἠλπικέναι: att. pf. inf.
ἠλπικότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἠλπίσαμεν: 1pl. att. aor. ind.

(+σύ) riporre vostro sperare: 1
avere sperare: 1
di cosa che sperare: 1
porre sperare: 1
riporre sperare: 2
sperare: 18
sperare di: 7
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω