ἐμαυτοῦ (emautou)

caso genitivo composto da e αὐτός
Numero Strong: G1683
pronome

1) io, me, me stesso, eccetera

ἐμαυτόν, ἐμαυτὸν: acc. sing. masc.
ἐμαυτοῦ: gen. sing. masc.
ἐμαυτῷ: dat. sing. masc.

(+ἐγώ) io: 1
(+περί) mio: 1
di alcuno colpa: 1
di io: 2
essere: 1
in io stesso: 1
io: 15
io da io stesso: 1
io stesso: 9
mio: 4
quanto a io: 1
Totale: 37

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω