ἐμβριμάομαι (embrimaomai)

da ἐν e brimaomai (sbuffare con rabbia)
Numero Strong: G1690
verbo

1) incaricare con un'ammonizione seria, incaricare in modo serio

ἐμβριμησάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐμβριμώμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐνεβριμήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐνεβριμήσατο: 3sing. med. aor. ind.
ἐνεβριμῶντο: 3pl. med. impf. ind.

(+αὐτός) dopo ammonire severità: 1
fare uno severità divietare: 1
fremere: 2
irritare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω