ἐμφανίζω (emfanizô)

da ἐμφανής
TDNT - 9: 7,1244
Numero Strong: G1718
verbo

1) manifestare, esporre alla vista
2) farsi vedere, venire alla vista, apparire, essere manifesto
3) indicare, dischiudere, dichiarare, rendere noto

ἐμφανίζειν: att. pres. inf.
ἐμφανίζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐμφανίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐμφανισθῆναι: pass. aor. inf.
ἐμφανίσω: 1sing. att. fut. ind.
ἐνεφάνισαν, ἐνεφάνισάν: 3pl. att. aor. ind.
ἐνεφάνισας: 2sing. att. aor. ind.
ἐνεφανίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+μέλλω) manifestare: 1
apparire: 1
dimostrare: 1
manifestare: 1
per comparire: 1
presentare: 2
presentare accusare: 1
sporgere denunciare: 1
svelare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω