ἐμφανής (emfanês)

da una parola composta da ἐν e φαίνω
Numero Strong: G1717
aggettivo

1) manifesto
   1a) figurativamente di Dio che dà prove della sua grazia salvifica e così si manifesta
+ δίδωμι + γίνομαι: manifestare apertamente

ἐμφανῆ: acc. sing. masc.
ἐμφανὴς: nom. sing. masc.

(+γίνομαι) manifestare: 1
manifestare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω