ἐμπίμπλημι (empimplêmi)

da ἐν e la radice di πλεῖστος
TDNT - 6: 128,840
Numero Strong: G1705
verbo

1) riempire, riempire pienamente
2) essere riempito, saziare il proprio desiderio, soddisfare, saziare

ἐμπεπλησμένοι: pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
ἐμπιπλῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐμπλησθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
ἐνέπλησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐνεπλήσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

colmare: 1
dare in abbondare: 1
godere: 1
saziare: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω