ἐμπεριπατέω (emperipateô)

da ἐν e περιπατέω
TDNT - 5: 940,804
Numero Strong: G1704
verbo

1) girare in, entrare

ἐμπεριπατήσω: 1sing. att. fut. ind.

camminare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω