ἐμπορεύομαι (emporeuomai)

da ἐν e πορεύομαι
Numero Strong: G1710
verbo

1) andare in commercio, viaggiare per affari, trafficare, scambiare
2) di una cosa, importare per vendita
3) commerciare
4) usare una persona o cosa per guadagno

ἐμπορευσόμεθα: 1pl. med. fut. ind.
ἐμπορεύσονται: 3pl. med. fut. ind.

sfruttare: 1
trafficare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω