ἐνίστημι (enistêmi)

da ἐν e ἵστημι
TDNT - 2: 543,234
Numero Strong: G1764
verbo

1) mettere in o fra, inserire
2) essere su, incombere, minacciare
3) essere a mano
4) presentare

ἐνέστηκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἐνεστηκότα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἐνεστῶσαν: att. pf. ptc. acc. sing. femm.
ἐνεστῶτα: att. pf. ptc. nom. pl. neut.
ἐνεστῶτος: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
ἐνστήσονται: 3pl. med. fut. ind.

(+) presentare: 2
cosa presentare: 2
pesare: 1
presentare: 1
venire: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω