ἐναγκαλίζομαι (enagkalizomai)

da ἐν ed una parola derivata da ἀγκάλη
Numero Strong: G1723
verbo

1) prendere nelle proprie braccia, abbracciare

ἐναγκαλισάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) prendere in braccio: 1
prendere in braccio: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω