ἐναντίος (enantios)

da ἔναντι
Numero Strong: G1727
aggettivo

1) di fronte, opposto
   1a) di luogo, opposto, contrario (del vento)
2) metaforicamente
   2a) contrario come avversario, ostile, antagonistico in sentimento o atto
   2b) un oppositore

ἐναντία: acc. pl. neut.
ἐναντίας: gen. sing. femm.
ἐναντίον: acc. sing. neut.
ἐναντίος: nom. sing. masc.
ἐναντίους: acc. pl. masc.
ἐναντίων: gen. pl. masc.

(+ἐκ) avversare: 1
(+πρός) contro: 1
contrariare: 3
fronte: 1
nemico: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω