ἐνδώμησις (endômêsis)

da una parola composta da ἐν ed una parola derivata dalla radice di δῆμος
Numero Strong: G1739
sostantivo femminile

1) quello che è costruito in un'altra cosa
   1a) il materiale costruito in un muro, cioè da cui il muro è composto
   1b) un molo costruito nel mare per formare un frangiflutti, e così costruire un porto

ἐνδώμησις: nom. sing.

(+) costruire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω