ἐνδημέω (endêmeô)

da una parola composta da ἐν e δῆμος
TDNT - 2: 63,149
Numero Strong: G1736
verbo

1) essere fra la propria gente, abitare nel proprio paese, stare a casa

ἐνδημῆσαι: att. aor. inf.
ἐνδημοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

abitare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω