ἐνδυναμόω (endunamoô)

da ἐν e δυναμόω
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: G1743
verbo

1) essere forte, dotare con la forza, fortificare
2) ricevere forza, essere fortificato, aumentare in forza
3) in senso negativo
   3a) essere baldo, caparbio

ἐνδυναμοῦ: 2sing. pass. pres. imptv.
ἐνδυναμοῦντί: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἐνδυναμοῦσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
ἐνδυναμώσαντί: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ἐνεδυναμοῦτο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐνεδυναμώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐνεδυνάμωσέν: 3sing. att. aor. ind.

fortificare: 5
rendere fortezza: 2
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω