ἐνεργέω (energeô)

da ἐνεργής
TDNT - 2: 652,251
Numero Strong: G1754
verbo

1) essere operativo, essere al lavoro, mostrare potere
   1a) lavorare per qualcuno, aiutare qualcuno
2) effettuare
3) esporre la propria attività, mostrarsi operativo

ἐνεργεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἐνεργεῖν: att. pres. inf.
ἐνεργεῖται: 3sing. med. pres. ind.
ἐνεργήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐνεργουμένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
ἐνεργουμένην: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἐνεργουμένης: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
ἐνεργοῦντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
ἐνεργοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐνεργῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐνηργεῖτο: 3sing. med. impf. ind.
ἐνήργησεν: 3sing. att. aor. ind.

agire: 5
avere uno efficacia: 1
compiere: 1
essere in atto: 1
mostrare: 1
operare: 9
operare efficacia: 2
produrre: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω