ἐνευλογέω (eneulogeô)

da ἐν e εὐλογέω
TDNT - 2: 765,275
Numero Strong: G1757
verbo

1) conferire benefici, benedire

ἐνευλογηθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.

benedire: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω