ἐνιαυτός (eniautos)

prolungamento della parola primaria enos (un anno)
Numero Strong: G1763
sostantivo maschile

1) un anno, in senso più largo, qualsiasi periodo di tempo fisso e definito

ἐνιαυτόν, ἐνιαυτὸν: acc. sing.
ἐνιαυτοῦ: gen. sing.
ἐνιαυτούς, ἐνιαυτοὺς: acc. pl.

(+) anno: 2
(+κατά) anno dopo anno: 1
anno: 7
per anno: 1
per uno anno: 1
uno anno: 2
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω