ἐνθύμησις (enthumêsis)

da ἐνθυμέομαι
TDNT - 3: 172,339
Numero Strong: G1761
sostantivo femminile

1) il pensare, considerazione
2) pensiero

ἐνθυμήσεις: acc. pl.
ἐνθυμήσεων: gen. pl.
ἐνθυμήσεως: gen. sing.

da immaginare: 1
pensare: 2
sentire: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω