ἐνθυμέομαι (enthumeomai)

da una parola composta da ἐν e θυμός
TDNT - 3: 172,339
Numero Strong: G1760
verbo

1) portare a mente, cercare mentalmente, ponderare
2) pensare, deliberare

ἐνθυμεῖσθε: 2pl. med. pres. ind.
ἐνθυμηθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.

avere in animo: 1
pensare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω