ἐντυλίσσω (entulissô)

da ἐν e tulisso (torcere, probabilmente simile a εἱλίσσω)
Numero Strong: G1794
verbo

1) rotolare, avvolgere insieme

ἐνετύλιξεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐντετυλιγμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.

avvolgere: 2
piegare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω