ἐνυπνιάζομαι (enupniazomai)

voce media da ἐνύπνιον
TDNT - 8: 545,1233
Numero Strong: G1797
verbo

1) sognare (con sogni divinamente ispirati)
2) metaforicamente, essere ingannato con immagini sensuali e portato ad un comportamento empio

ἐνυπνιαζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐνυπνιασθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.

sognare: 1
visione: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω