ἐνωτίζομαι (enôtizomai)

voce media da una parola composta da ἐν e οὖς
TDNT - 5: 559,744
Numero Strong: G1801
verbo

1) ricevere nell'orecchio, dare orecchio a, ascoltare, ascoltare attentamente

ἐνωτίσασθε: 2pl. med. aor. imptv.

ascoltare attentezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω