ἐπίβλημα (epiblêma)

da ἐπιβάλλω
Numero Strong: G1915
sostantivo neutro

1) quello che è gettato o messo su una cosa, o quello che è aggiunto ad una cosa
   1a) un'aggiunta
   1b) quello che è cucito per coprire uno strappo, una toppa

ἐπίβλημα: acc. sing., nom. sing.

pezzo: 1
uno pezzo: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω