ἐπίγνωσις (epignôsis)

da ἐπιγινώσκω
TDNT - 1: 689,119
Numero Strong: G1922
sostantivo femminile

1) conoscenza precisa e corretta
   1a) usato nel NT della conoscenza di cose etiche e divine

ἐπιγνώσει: dat. sing.
ἐπιγνώσεως: gen. sing.
ἐπίγνωσιν: acc. sing.
ἐπίγνωσις: nom. sing.

(+ἔχω ἐν) conoscere: 1
(+αὐτός) conoscere pienezza: 1
(+ἐν ἐγώ) fare riconoscere: 1
conoscere: 13
conoscere a fondo: 1
pienezza conoscere: 1
profondare conoscere: 1
riconoscere: 1
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω