ἐπίκειμαι (epikeimai)

da ἐπί e κεῖμαι
TDNT - 3: 655,425
Numero Strong: G1945
verbo

1) giacere su o sopra, riposare su, essere posato o messo su
   1a) su carboni ardenti
2) metaforicamente
   2a) di cose, della pressione di una tempesta violenta
   2b) di uomini, fare pressione su, essere urgente

ἐπέκειντο: 3pl. med. impf. ind.
ἐπέκειτο: 3sing. med. impf. ind.
ἐπικείμενα: med. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἐπικείμενον: med. pres. ptc. acc. sing. neut.
ἐπικειμένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἐπικεῖσθαι: med. pres. inf.
ἐπίκειται: 3sing. med. pres. ind.

imporre: 2
infuriare: 1
insistere: 1
mettere su: 1
porre: 1
stringere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω