ἐπίνοια (epinoia)

da ἐπί e νοῦς
Numero Strong: G1963
sostantivo femminile

1) pensiero, scopo

ἐπίνοια: nom. sing.

pensare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω