ἐπίθεσις (epithesis)

da ἐπιτίθημι
TDNT - 8: 159,1176
Numero Strong: G1936
sostantivo femminile

1) l'imporre, imposizione
L'imposizione di mani era un rito sacro trasmesso dagli ebrei ai cristiani, e impiegato nella preghiera per gli altri, o per conferire su altri le benedizioni divine, soprattutto la salute fisica o lo Spirito Santo (all'amministrazione del battesimo e all'inaugurazione all'ufficio di insegnante o ministro della chiesa).

ἐπιθέσεως, ἐπιθέσεώς: gen. sing.

a imporre: 1
di imporre: 1
imporre: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω