ἐπίστασις (epistasis)

dalla voce media di una parola composta da ἐπί e ἵστημι
Numero Strong: G1999
sostantivo femminile

1) preoccupazione, peso
2) assembramento, sommossa, confusione (di folla)
+ ποιέω: un sollevare

ἐπίστασιν: acc. sing.
ἐπίστασίς: nom. sing.

(+) assillare: 1
assembrare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω