ἐπέρχομαι (eperchomai)

da ἐπί e ἔρχομαι
TDNT - 2: 680,257
Numero Strong: G1904
verbo

1) venire, arrivare
   1a) di tempo, accadere, essere a mano, essere futuro
2) sopraggiungere, raggiungere
   2a) di sonno
   2b) di malattia
   2c) di calamità
   2d) dello Spirito Santo, che discende e opera
   2e) di un nemico che attacca

ἐπελεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἐπέλθῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐπελθόντος: att. aor. ptc. gen. sing. neut.
ἐπελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπερχομέναις: med. pres. ptc. dat. pl. femm.
ἐπερχομένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἐπερχομένων: med. pres. ptc. gen. pl. neut.
ἐπῆλθαν: 3pl. att. aor. ind.

(+) futuro: 1
(+σύ) venire addosso: 1
accadere: 2
giungere: 1
sopraggiungere: 1
stare per accadere: 1
venire: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω