ἐπάγγελμα (epaggelma)

da ἐπαγγέλλομαι
TDNT - 2: 585,240
Numero Strong: G1862
sostantivo neutro

1) promessa

ἐπάγγελμα: acc. sing.
ἐπαγγέλματα: acc. pl.

promettere: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω