ἐπακούω (epakouô)

da ἐπί e ἀκούω
TDNT - 1: 222,34
Numero Strong: G1873
verbo

1) dare orecchio, ascoltare
   1a) percepire con l'orecchio
2) ascoltare
   2a) sentire con favore, concedere una richiesta

ἐπήκουσά: 1sing. att. aor. ind.

esaudire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω