ἐπακολουθέω (epakoloutheô)

da ἐπί e ἀκολουθέω
TDNT - 1: 215,33
Numero Strong: G1872
verbo

1) seguire (da vicino), seguire dopo
2) camminare nelle orme di qualcuno, imitare il suo esempio

ἐπακολουθήσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἐπακολουθούντων: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
ἐπακολουθοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐπηκολούθησεν: 3sing. att. aor. ind.

che accompagnare: 1
concorrere: 1
conoscere in seguire: 1
seguire: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω