ἐπαναπαύομαι (epanapauomai)

voce media da ἐπί e ἀναπαύω
TDNT - 1: 351,*
Numero Strong: G1879
verbo

1) fare riposare su qualcosa
2) riposare su qualcosa
3) stabilire, fissare la dimora

ἐπαναπαήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἐπαναπαύῃ: 2sing. med. pres. ind.

riposare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω