ἐπεισαγωγή (epeisagôgê)

da una parola composta da ἐπί e εἰσάγω
Numero Strong: G1898
sostantivo femminile

1) il portare oltre o in aggiunta a quello che già è o è stato portato
   1a) usato dell'introduzione di una nuova moglie invece di una ripudiata
   1b) venire oltre o a quelli che sono già dentro
      1b1) entrare dopo
   1c) venire, incontrare per caso entrando
      1c1) entrare contro

ἐπεισαγωγὴ: nom. sing.

introdurre: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω