ἐπενδύτης (ependutês)

da ἐπενδύομαι
Numero Strong: G1903
sostantivo maschile

1) sopravveste
   1a) Giovanni 21:7 sembra significare un tipo di camicia o tonaca di lino che i pescatori indossavano durante il loro lavoro

ἐπενδύτην: acc. sing.

vestire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω