ἐπερώτημα (eperôtêma)

da ἐπερωτάω
TDNT - 2: 688,262
Numero Strong: G1906
sostantivo neutro

1) richiesta
2) domanda
3) ricerca sincera
   3a) brama, desiderio intenso

ἐπερώτημα: nom. sing.

richiedere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω