ἐπερωτάω (eperôtaô)

da ἐπί e ἐρωτάω
TDNT - 2: 687,262
Numero Strong: G1905
verbo

1) avvicinarsi a qualcuno con una richiesta, porre una domanda, richiedere, domandare, interrogare
2) rivolgersi a qualcuno con una richiesta o domanda
   2a) domandare di qualcuno

ἐπερωτᾶν: att. pres. inf.
ἐπερωτάτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
ἐπερωτηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπερωτῆσαι: att. aor. inf.
ἐπερωτήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπερωτήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐπερωτήσω: 1sing. att. fut. ind.
ἐπερωτῶ: 1sing. att. pres. ind.
ἐπερωτῶντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἐπερωτῶσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἐπηρώτα: 3sing. att. impf. ind.
ἐπηρώτησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπηρώτησεν, ἐπηρώτησέν: 3sing. att. aor. ind.
ἐπηρώτων: 3pl. att. impf. ind.

(+αὐτός) fare domandare: 1
(+αὐτός) interrogare: 3
(+λέγω) chiedere: 1
(+λέγω) domandare: 5
argomentare: 1
chiedere: 2
chiedere di: 1
costui fare uno domandare: 1
dire: 1
domandare: 24
domandare a: 1
fare: 1
fare di domandare: 1
fare questo domandare: 1
interrogare: 11
rivolgere domandare: 1
Totale: 56

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω