ἐπιβαίνω (epibainô)

da ἐπί e la radice di βάσις
Numero Strong: G1910
verbo

1) mettersi su, montare
   1a) imbarcare
   1b) salire a bordo (una nave)
2) mettere piede in, entrare
+ εἰς: prendere

ἐπέβην: 1sing. att. aor. ind.
ἐπιβαίνειν: att. pres. inf.
ἐπιβάντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιβὰς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιβεβηκὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.

giungere: 2
mettere piede: 1
montare: 1
salire: 1
salire a bordare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω